Trang chủ > Về chúng tôi >Dịch vụ

Dịch vụ

Ngoài các sản phẩm hiện có, chúng tôi có thể sản xuất các sản phẩm khác nhau dựa trên bản vẽ hoặc mẫu của khách hàng, đồng thời phát triển các giải pháp thiết kế mới theo nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi sẽ liên lạc chi tiết với bạn trong giai đoạn đầu. Sau khi sản phẩm được xác nhận, chúng tôi sẽ cung cấp mẫu hàng hóa cho khách hàng trước khi sản xuất. Sau khi khách hàng xác nhận, chúng tôi sẽ tiến hành sản xuất. Trong quá trình sản xuất, chúng tôi kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm. Nếu có vấn đề về chất lượng xảy ra, chúng tôi sẽ bồi thường. Chất lượng và hiệu quả của các sản phẩm chúng tôi cung cấp là rất ít.

Triết lý doanh nghiệp của chúng tôi dựa trên sự trung thực, đó cũng là một lý do quan trọng khiến chúng tôi ngày càng tốt hơn