Chợ

Chúng tôi có khách hàng từ cả thị trường trong nước và thị trường nước ngoài. Quản lý bán hàng của Jonny có thể nói thông thạo tiếng Anh để giao tiếp tốt.

Thị trường bán hàng chính của chúng tôi:

Bắc Mỹ 60,00%

Tây Âu 12,00%

Châu Đại Dương 10,00%

Nam Mỹ 5,00%

Đông Nam Á 5,00%

Trung Đông 3,00%

Đông Âu 3,00%

Đông Á 2,00%